پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸


نرده آلومینیوم راه پله و جان پناه گزینه مناسبی برای جایگزینی نرده استیل و نرده آهنی است. علت این امر به دلیل استحکام بالا در برابر فشار و مقاومت بالا در برابر خوردگی تنوع طرح و رنگ است. امروزه درصنعت ساختمان سازی کشورهای پیشرفته اروپایی مانند آلمان استفاده از نرده های آلومینیوم چند برابر سایر نرده ها می باشد. نرده های آلومینیوم برخلاف نرده های استیل و آهنی آبکاری نمی شود و برخلاف نرده های استیل که از ورق های استیل تولید می شود نرده آلومینیوم از شمش آلومینیوم تولید می شود که از نظر استحکام وضخامت چند برابر استیل است. روش تولید نرده آلومینیوم بدین صورت است که شمش آلومینیوم به شکل استوانه درمی آید و دردمای 400 درجه سانتیگراد نرم شده و توسط دستگاه پرس به آن استروژن اضافه می شود و به وسیله قالب های متنوع به اشکال طراحی شده در می آید و سپس در داخل کوره های حرارتی منیزیم از آن جدا شده و از حات نرم ومنعطف به شکل سخت و مستحکم در می آید.آلیاژه نرده آلومینیومی ازنوع 6060 و6063 می باشند که یکی از مستحکم ترین ها است و بعد از آن توسط دستگاه های پولیش سطح آلومینیوم پرداخت شده و براق می شود و سرانجام برای اینکه براقیت و ماندگاری رنگ نرده آلومینیوم برای حداقل 20 سال دوام داشته باشد وارد محلول اسید سولفوریک 20% می شود و عمل آندایزینگ به وسیله ولتاژ برق سطح محافظی بین 10 تا 20 میکرون آنودایز روی آلومینیوم به وجود می آورد که آلومینیوم را در برابر اکسیده شدن به مدت 20 سال محافظت می کند که مانع تغییر رنگ آلومینیوم می شود.


استاندارد اجرای نرده آلومینیوم
در اجرای نرده آلومینیوم در راه پله و جان پناه (بالکن) باید به موارد زیر توجه کرد.
1- ارتفاع نرده در راه پله ها نباید از 90 سانتیمتر کمتر باشد.
2-ارتفاع نرده در بالکن باید 110 سانیمتر باشد.
3-تعداد گارد های نرده آلومینیوم در راه پله باید حداقل چهار ردیف افقی باشد.
4-گارد های نرده آلومینیوم در بالکن از دو ردیف افقی همراه با گارد های عمودی در فاصله 12 سانتیمتر تشکیل می شود.
5-پایه ها نرده آلومینیومی در راه پله یک پله در میان نصب می شوند.

 

نرده آلومینیوم نقره ای به دلیل سخت بودن و استحکام بالا در برابر فشار و ضربه و راحتی در نگهداری و نظافت و قیمت مناسب گزینه مناسبی برای استفاده در راه پله ها و حفاظ های بالکن می باشد. نرده آلومینیوم دررنگ بندی های متنوع تولید و عرضه می شود که از آن جمله می توان به رنگ های نقره ای، برنزی، سفید، مشکی، قهوه ای و ... اشاره کرد.
نرده آلومینیوم راه پله و جان پناه گزینه مناسبی برای جایگزینی نرده استیل و نرده آهنی است. علت این امر به دلیل استحکام بالا در برابر فشار و مقاومت بالا در برابر خوردگی تنوع طرح و رنگ است. امروزه درصنعت ساختمان سازی کشورهای پیشرفته اروپایی مانند آلمان استفاده از نرده های آلومینیوم چند برابر سایر نرده ها می باشد. نرده های آلومینیوم برخلاف نرده های استیل و آهنی آبکاری نمی شود و برخلاف نرده های استیل که از ورق های استیل تولید می شود نرده آلومینیوم از شمش آلومینیوم تولید می شود که از نظر استحکام وضخامت چند برابر استیل است. روش تولید نرده آلومینیوم بدین صورت است که شمش آلومینیوم به شکل استوانه درمی آید و دردمای 400 درجه سانتیگراد نرم شده و توسط دستگاه پرس به آن استروژن اضافه می شود و به وسیله قالب های متنوع به اشکال طراحی شده در می آید و سپس در داخل کوره های حرارتی منیزیم از آن جدا شده و از حات نرم ومنعطف به شکل سخت و مستحکم در می آید.آلیاژه نرده آلومینیومی ازنوع 6060 و6063 می باشند که یکی از مستحکم ترین ها است و بعد از آن توسط دستگاه های پولیش سطح آلومینیوم پرداخت شده و براق می شود و سرانجام برای اینکه براقیت و ماندگاری رنگ نرده آلومینیوم برای حداقل 20 سال دوام داشته باشد وارد محلول اسید سولفوریک 20% می شود و عمل آندایزینگ به وسیله ولتاژ برق سطح محافظی بین 10 تا 20 میکرون آنودایز روی آلومینیوم به وجود می آورد که آلومینیوم را در برابر اکسیده شدن به مدت 20 سال محافظت می کند که مانع تغییر رنگ آلومینیوم می شود.


استاندارد اجرای نرده آلومینیوم
در اجرای نرده آلومینیوم در راه پله و جان پناه (بالکن) باید به موارد زیر توجه کرد.
1- ارتفاع نرده در راه پله ها نباید از 90 سانتیمتر کمتر باشد.
2-ارتفاع نرده در بالکن باید 110 سانیمتر باشد.
3-تعداد گارد های نرده آلومینیوم در راه پله باید حداقل چهار ردیف افقی باشد.
4-گارد های نرده آلومینیوم در بالکن از دو ردیف افقی همراه با گارد های عمودی در فاصله 12 سانتیمتر تشکیل می شود.
5-پایه های نرده آلومینیومی در راه پله یک پله در میان نصب می شوند.