پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

آب نمکی می تواند یک محیط تهاجمی تر از آنچه که در اکثر برنامه های ساحلی یافت می شود، برای نرده استیل ،ایجاد کند. این که بلورهای نمکی را در اطراف نرده استیل حیاط های بیرونی ببینید، اصلا زیبایی ندارد و معمول نیست. حتی با نگهداری منظم، ممکن است خوردگی هایی از جنس کربن و آلومینیوم بعد از  پنج تا ده سال بر روی نرده استیل ها ایجاد شود. نوع 304 هندریلس به طور چشم گیری برای انواع فضا استفاده می شود، زیرا صاحبان ساختمان ها و معماران بر این باورند که نرده استیل های 304 "بی رنگ" و بدون خوردگی باقی خواهد ماند. در انواع دیگر بعد از گذشت زمستان،خوردگی های نارنجی رنگ در نرده استیل ها دیده میشود که این موضوع ، بسیار ناراحت کننده است. همانطور که در شکل مشاهده میکنید، نوع این خوردگی بسیار شدید است. زمانی که از سطوح نازک استفاده می شود، حاشیه های سرپوشیده محافظت می شوند، بر حسب نوع طراحی در نرده استیل ها، طراحی غلظت نمک در اطراف پایه نرده ها  افزایش پیدا میکند. شرایط عدم وجود تعمیر و نگهداری اغلب باعث بدتر شدن این موضوع می شود.

نرده استیل