پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

این مدل از نرده استیل،اوژن استیل است که از ویژگی های آن میتوان به ارزان بودن آن اشاره کرد.موارد کاربرد آن دراستخرها و همچنین در پله ها میباشد. این نرده استیل نیز توسط شرکت ارائه میشود.

 

نرده استیل