پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

نرده استیل شیشه ای اکسپوز:این نوع نرده های تولید شده توسط شرکت پانید استیل، برخلاف نرده استیل های شیشه ای دفنی کامپوننت ها روی اولین سطح زمین به به طور واضح و آشمار قرار میگیرد. توسط کامپوننت ها و طبق ارتفاع شیشه  و ضخامت شیشه در فاصله های مشخص نسبت به یکدیگر، قرار داده میشود.

نرده استیل