پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

نرده استیل های متفاوت از نظر مقاومت در برابر عوامل شیمایی و حرارت و زنگ زده گی با سایر نرده استیل های شرکت پانید استیل تفاوتی ندارند.به جدولی که مشخصات نرده استیل های متفاوت را نشان میدهد توجه کنید:

ابعاد پروفیل
نوع استیل
قیمت پیشنهادى هر متر به ریال براساس 800 متر حجم پروژه

قطربا ضخامت

6mm
5mm
SUS316
4,500,000

قطربا ضخامت

16mm
1mm
SUS304
4,200,000

قطربا ضخامت

1*1 cm
1mm
SUS304
4,350,000

قطربا ضخامت

2*1 cm
1mm
SUS304
4,500,000