پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

نرده استیل های سه خط و نرده استیل های چهار خط از پر کاربرد ترین نوع نرده استیل میباشند.این مدل نرده استیل ها نیز در شرکت پانید استیل تولید و نصب میشوند که مشخصات قطر لوله و ضخامت لوله ها را در جدول زیر مشاهده میکنید:

 

1

 

 

2

 

 

3

قطر لوله
ضخامت گوشت لوله
51 mm
1/25 mm
قطر لوله
ضخامت گوشت لوله
38 mm
1/25 mm
قطر لوله
ضخامت گوشت لوله
16 mm
1 mm