پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

توسط نرده استیل ها در تراس و استفاده از آنها هم امنیت و هم زیبایی خاصی به ظاهر خانه ها خواهید بخشید که این نوع نرده استیل ها نیز از دیگر کارها و خدمات شرکت پانید استیل میباشد.بدیهی است که میتوان از نرده استیل های شیشه ایی نیز استفاده کرد، که در این صورت باید به نوع شیشه مورد استفاده برای تراس ها دقت خاصی کرد.انواع نرده استیل های مورد استفاده برای تراس، با توجه به ظاهر ساختمان قابل تغییر است.