پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

نرده استیل های مورد استفاده در نوع پله های ساده ، بیشتر مورد توجه هستند تا پله های مدل مارپیچ .کاربرد این نوع از پله ها بیشتر در ارتباط دادن مغازه ها به انبار بالا، خانه ها، و فروشگاه های دو طبقه با سقف های کوتاه میباشد.به دلیل صاف بودن پله ها، میتوان از دیوار به عنوان محافظ در یک طرف پله های صاف نیز استفاده کرد و نرده استیل را در طرف دیگر مورد استفاده قرار داد که مانند سایر نرده استیل ها در رنگبندی و تنوع جنس و استحام عرضه میشود.