پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

نرده استیل های مورد استفاده در پله های مارپیچی استیلی، در تزئین و زیباسازی محیط نقش مهمی دارند.بیشترین نمونه کار شرکت پانید استیل ، در رابطه با این نرده استیل ها و پله های مارپیچی استیلی،در رستوران ها است. رستورانهایی که حالت دوبلکس هستند، برای ارتباط دادن طبقه پایین با طبقه فوقانی، از اینگونه پله های مارپیچی استفاده میکنند. به جای استفاده از پله های ساده که هم زیبای چندانی ندارند و هم فضای بیشتری اشغال میکنند، اینگونه پله های استیلی،بهترین جایگزین هستند.