پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

از نرده استیل های  دیگری که در نمونه کارهای شرکت پانید استیل  موجود است، ساخت اینگونه درب ها است، اکثرا استفاده و کاربرد این نرده استیل ها در محافظ درب ورودی منازل مسکونی است. با توجه به تصویری که در این مقاله مشاهده میکنید، مطمئنا نمونه های زیادی از درب های ثابت از جنس استیل در سراسر شهر دیده اید. این نشان دهنده پرکاربرد بودن این درب هاست.شاید دلیل استفاده زیاد از درب های استیلی ، مقاومت زیاد آن و ابته در مرحله بعدی، زیبایی آن ها باشد.