پشتیبانی ۲۴ ساعت              حسنی  ۰۹۱۹۲۳۷۶۳۶۸

 

 

امروزه معمولا در ساختمانهای بلند مرتبه،برج ها و ساختمانهایی که پنجره های قدی دارند و یا واحد های طبقات همکف و اول ساختمان جهت جلوگیری از حوادث احتمالی و همچنین افزایش امنیت جانی و مالی ساکنین ساختمان در قسمت بیرونی پنجره از حفاظ استیل پنجره که در مدلهای مختلف نصب میشود استفاده میشود.